วิธีการสั่งซื้อ

ขั้นตอนการสั่งซื้อ/ใช้บริการ

  1. ลูกค้าเลือกสินค้า/บริการที่ต้องการ เช่น ต้องการสั่งซื้อ/ใช้บริการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ โดยติดต่อสอบถามกับพนักงานขาย ตามรายละเอียดข้างต้น
  2. พนักงานขายจะทำการออกใบเสนอราคาตามรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการ จากนั้นให้ลูกค้าทำการตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนชำระค่าสินค้า/บริการ
  3. ลูกค้ารอรับสินค้า/บริการได้ตามที่อยู่ที่แจ้งในใบสั่งซื้อ เมื่อการจัดส่ง/การบริการส่งมอบให้ลูกค้าแล้ว อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า/บริการ